IMPEL Logo

Nový člen IMPEL!

13 Jul, 2022

Francouzská agentura pro biologickou rozmanitost (OFB) je veřejná instituce, která se zabývá ochranou a obnovou biologické rozmanitosti v metropolitní Francii a jejích zámořských územích a spadá pod ministerstva ekologie a zemědělství a potravinářství.

Tato relativně nová agentura (vznikla v roce 2020) má ve Francii jedinečnou úlohu při řešení problémů, jako je znečištění a obchodování s volně žijícími živočichy. Jedná se o veřejnou instituci spadající pod ministerstva odpovědná za ekologii a zemědělství & potravinářství.

OFB má pět doplňujících se úloh:

  • Sdílení znalostí, výzkumu a odborných poznatků o druzích, stanovištích a jejich využívání
  • Dohled nad životním prostředím a zdravím volně žijících živočichů
  • Podpora provádění veřejných politik
  • Pomoc a podpora správcům chráněných přírodních oblastí
  • Podpora zainteresovaných stran a mobilizace občanské společnosti

Na 23. valném shromáždění IMPEL ve Francii ve dnech 28.-29. června 2022 byl OFB schválen jako nový člen IMPEL. Bude cenným přírůstkem do sítě IMPEL.

Celkový počet členů sítě se tak zvýší na 56 z 36 zemí.

Stránky OFB

Subscribe to our newsletter