IMPEL Logo

Ny IMPEL-medlem!

13 Jul, 2022

Agenten för biologisk mångfald i Frankrike (OFB) är en offentlig institution som arbetar för att skydda och återställa den biologiska mångfalden i Frankrike och de franska utomeuropeiska territorierna, under överinseende av ministerierna med ansvar för ekologi och jordbruk och livsmedel.

Detta relativt nya organ (som inrättades 2020) har en unik roll i Frankrike när det gäller att ta itu med frågor som föroreningar och handel med vilda djur och växter. Det är en offentlig institution som lyder under ministerierna med ansvar för ekologi och jordbruk och livsmedel.

OFB har fem kompletterande roller:

  • Dela kunskap, forskning och expertis om arter, livsmiljöer och deras användning
  • .
  • Miljöpolicy och hälsopolicy för vilda djur och växter
  • .
  • Stödja genomförandet av offentlig politik
  • Hjälp och stöd till förvaltare av skyddade naturområden
  • Stöd till intressenter och mobilisering av det civila samhället

OfB godkändes som ny medlem i IMPEL vid IMPEL:s 23:e generalförsamling i Frankrike den 28-29 juni 2022. Det kommer att bli ett värdefullt tillskott till IMPEL-nätverket.

Detta innebär att det totala antalet medlemmar i nätverket uppgår till 56 från 36 länder.

OFB:s webbplats

Subscribe to our newsletter