IMPEL Logo

Nyt IMPEL-medlem!

13 Jul, 2022

Det franske agentur for biodiversitet (OFB) er en offentlig institution, der har til formål at beskytte og genoprette biodiversiteten i Frankrigs hovedstadsområde og de oversøiske territorier under tilsyn af ministerierne med ansvar for økologi og landbrug og fødevarer.

Dette relativt nye agentur (oprettet i 2020) spiller en unik rolle i Frankrig i forbindelse med håndtering af spørgsmål som forurening og handel med vilde dyr og planter. Det er en offentlig institution, der hører under ministerierne med ansvar for økologi og landbrug & fødevarer.

OFB har fem komplementære roller:

  • Deling af viden, forskning og ekspertise om arter, levesteder og deres anvendelse
  • Miljø- og vildtlevende dyrs sundhedskontrol
  • Støtte til gennemførelse af offentlige politikker
  • Bistand til og støtte for forvaltere af beskyttede naturområder
  • Støtte til interessenter og mobilisering af civilsamfundet

OFB blev godkendt som nyt medlem af IMPEL på den 23. generalforsamling i IMPEL i Frankrig den 28.-29. juni 2022. Det vil være en værdifuld tilføjelse til IMPEL-netværket.

Det bringer det samlede antal medlemmer af netværket op på 56 fra 36 lande.

Det bringer det samlede antal medlemmer af netværket op på 56 fra 36 lande.

OFB-websted

Subscribe to our newsletter