IMPEL Logo

Nowy członek IMPEL!

13 Jul, 2022

Francuska Agencja Różnorodności Biologicznej (OFB) jest instytucją publiczną zajmującą się ochroną i przywracaniem różnorodności biologicznej we Francji Metropolitalnej i jej Terytoriach Zamorskich, pod nadzorem ministerstw odpowiedzialnych za Ekologię i Rolnictwo & Żywność.

.

Ta stosunkowo nowa agencja (utworzona w 2020 r.) ma wyjątkową rolę we Francji w zakresie rozwiązywania problemów takich jak zanieczyszczenie środowiska i handel dzikimi zwierzętami. Jest to instytucja publiczna podlegająca ministerstwom odpowiedzialnym za Ekologię i Rolnictwo & Żywność.

OFB ma pięć uzupełniających się ról:

.
  • Podzielenie się wiedzą, badaniami i doświadczeniem na temat gatunków, siedlisk i ich zastosowań
  • Policja w zakresie ochrony środowiska i zdrowia dzikich zwierząt
  • Wspieranie wdrażania polityk publicznych
  • .
  • Pomoc i wsparcie dla zarządców chronionych obszarów przyrodniczych
  • .
  • Wspieranie zainteresowanych stron i mobilizowanie społeczeństwa obywatelskiego
  • .

OFB został zatwierdzony jako nowy członek IMPEL podczas 23 Zgromadzenia Ogólnego IMPEL we Francji w dniach 28-29 czerwca 2022 r. Będzie on cennym uzupełnieniem sieci IMPEL.

To podnosi całkowitą liczbę członków sieci do 56 z 36 krajów.

Strona internetowaOFB

.

Subscribe to our newsletter