IMPEL Logo

Prekyba laukiniais gyvūnais ir zoonozės: poveikis prekybos politikai

21 May, 2021

Prekybos laukiniais gyvūnais ir augalais stebėsenos tinklas TRAFFIC paskelbė parašą, kuriame nurodoma, kas žinoma apie prekybos laukiniais gyvūnais ir augalais bei zoonozių sąsajas, ir tuo remiantis svarstoma, kokią reikšmę tai turės būsimai prekybos laukiniais gyvūnais ir augalais politikai ir ilgalaikėms taisomosioms priemonėms.

Įvairios organizacijos ir visuomenė ragina griežtai nuolat uždrausti prekybą laukiniais gyvūnais, kad būtų sumažinta rizika žmonių sveikatai.

Be to, kad realiai susiduriama su svarbiais veiklos iššūkiais, būdingais daugumai organizacijų ir įmonių, COVID-19 krizė ypač aktuali organizacijoms, dirbančioms prekybos laukiniais gyvūnais srityje.  Nors ligos kilmė šiuo metu neįrodyta, yra tvirtų požymių, kad jos šaltinis yra laukiniai gyvūnai ir ji tiesiogiai susijusi su prekyba laukiniais gyvūnais Kinijoje.  Konkrečiai, didelė dalis pirmųjų atvejų Kinijoje buvo susiję su žmonėmis, kurie dirbo arba lankėsi Vuchano turguje, kur buvo prekiaujama laukiniais gyvūnais, o pirminiai tyrimų rezultatai rodo, kad liga galėjo būti perduodama nuo šikšnosparnių per pangolinus žmonėms.

Jeigu ateityje paaiškės, kad šio ryšio požymiai yra klaidingi, COVID-19 protrūkis atkreipė didelį dėmesį į vis daugiau pavyzdžių, kai pastaraisiais dešimtmečiais laukinių gyvūnų sukeltos ligos tampa svarbia žmonių sveikatos problema.   Daugelio šių pavyzdžių atveju esama tvirtų požymių, kad ligų perdavimas susijęs su prekyba laukinių gyvūnų rūšimis ir jų vartojimu.

Atsižvelgdama į pirminius COVID-19 kilmės įrodymus, Kinija 2020 m. vasario mėn. įvedė nepaprastąsias priemones, ribojančias prekybą laukiniais gyvūnais ir jų vartojimą.  Vietnamas ir kitos šalys svarsto galimybę imtis panašių nepaprastųjų priemonių.


Šaltinis: TRAFFIC, pirmaujanti nevyriausybinė organizacija, visame pasaulyje dirbanti prekybos laukiniais gyvūnais ir augalais srityje tiek biologinės įvairovės išsaugojimo, tiek darnaus vystymosi kontekste.

Subscribe to our newsletter