IMPEL Logo

Handel med vilda djur och zoonotiska sjukdomar: konsekvenser för handelspolitiken

21 May, 2021

Nätverket för övervakning av handeln med vilda djur TRAFFIC har publicerat ett paper som visar vad som är känt om kopplingar mellan handel med vilda djur och zoonotiska sjukdomar och, på grundval av detta, överväger konsekvenserna för den framtida politiken för handel med vilda djur och för åtgärder på längre sikt.

En lång rad organisationer och offentliga röster kräver starka permanenta förbud mot handel med vilda djur för att minska riskerna för människors hälsa.

Bortsett från verkligheten med viktiga operativa utmaningar som är gemensamma för de flesta organisationer och företag har COVID-19-krisen en särskilt gripande relevans för organisationer som arbetar med handel med vilda djur.  Även om sjukdomens ursprung för närvarande inte är bevisat finns det starka indikationer på att den kommer från vilda djur och har en direkt koppling till handel med vilda djur i Kina.En betydande andel av de första fallen i Kina gällde personer som hade arbetat eller besökt en marknad i Wuhan där vilda djur såldes, och de första forskningsresultaten pekade på en möjlig överföringsväg från fladdermöss via pangoliner till människor.

Även om indikationerna på denna koppling i framtiden skulle visa sig vara felaktiga har COVID-19-utbrottet väckt stor uppmärksamhet på ett växande antal exempel på sjukdomar som härstammar från vilda djur och som har blivit ett viktigt problem för människors hälsa under de senaste årtiondena. För många av dessa exempel finns det starka indikationer på att överföringen av sjukdomar har kopplingar till handel och konsumtion av vilda djurarter.

I ljuset av de första bevisen på COVID-19:s ursprung införde Kina i februari 2020 nödåtgärder som begränsar handel och konsumtion av vilda djur.  Vietnam och andra länder överväger att vidta liknande nödåtgärder.


Källa: TRAFFIC, en ledande icke-statlig organisation som arbetar globalt med handel med vilda djur och växter inom ramen för både bevarande av biologisk mångfald och hållbar utveckling.

Subscribe to our newsletter