IMPEL Logo

Handel in wilde dieren en zoönosen: gevolgen voor het handelsbeleid

21 May, 2021

Wildlife trade monitoring network TRAFFIC heeft een paper gepubliceerd waarin wordt aangegeven wat er bekend is over de verbanden tussen de handel in wilde dieren en zoönotische ziekten en waarin op basis daarvan wordt ingegaan op de implicaties voor het toekomstige beleid inzake de handel in wilde dieren en remediërende maatregelen op langere termijn.

Een groot aantal organisaties en het publiek roepen op tot een krachtig permanent verbod op de handel in wilde dieren om de risico's voor de menselijke gezondheid te beperken.

Naast de realiteit van belangrijke operationele uitdagingen die de meeste organisaties en bedrijven gemeen hebben, is de COVID-19-crisis bijzonder schrijnend voor organisaties die werkzaam zijn op het gebied van de handel in wilde dieren.  Hoewel de oorsprong van de ziekte momenteel niet is bewezen, zijn er sterke aanwijzingen voor een bron van wilde dieren en een rechtstreeks verband met de handel in wilde dieren in China.Met name een aanzienlijk deel van de eerste gevallen in China betrof mensen die hadden gewerkt op of een markt hadden bezocht in Wuhan waar wilde dieren werden verkocht en de eerste onderzoeksresultaten wezen op een mogelijke transmissieroute van vleermuizen via schubdieren naar mensen.

Zelfs als de aanwijzingen voor dit verband in de toekomst onjuist blijken te zijn, heeft de uitbraak van COVID-19 sterk de aandacht gevestigd op een groeiend aantal voorbeelden van door wilde dieren veroorzaakte ziekten die in de afgelopen decennia zijn uitgegroeid tot belangrijke problemen voor de volksgezondheid.   Voor veel van deze voorbeelden zijn er sterke aanwijzingen dat de overdracht van ziekten verband houdt met de handel in en de consumptie van wilde diersoorten.

In het licht van de eerste aanwijzingen voor de oorsprong van COVID-19 heeft China in februari 2020 noodmaatregelen ingevoerd om de handel in en de consumptie van wilde dieren te beperken.  Vietnam en andere landen overwegen soortgelijke noodmaatregelen.


Bron: TRAFFIC, een toonaangevende niet-gouvernementele organisatie die wereldwijd werkt aan de handel in wilde dieren en planten in het kader van zowel het behoud van de biodiversiteit als duurzame ontwikkeling.

Subscribe to our newsletter