IMPEL Logo

Търговия с диви животни и зоонозни болести: последици за търговската политика

21 May, 2021

Мрежата за наблюдение на търговията с диви животни TRAFFIC публикува документ, в който се посочва какво е известно за връзките между търговията с диви животни и зоонозните болести и на тази основа се разглеждат последиците за бъдещата политика в областта на търговията с диви животни и дългосрочните коригиращи мерки.

Широк кръг от организации и обществени гласове призовават за строги постоянни забрани на търговията с диви животни, за да се намалят рисковете за човешкото здраве.

Отвъд реалността на важни оперативни предизвикателства, общи за повечето организации и предприятия, кризата с COVID-19 има особено остро значение за организациите, работещи в областта на търговията с диви животни.  Въпреки че произходът на болестта понастоящем не е доказан, има силни индикации за източник от диви животни и пряка връзка с търговията с диви животни в Китай.  По-конкретно, значителна част от ранните случаи в Китай са били свързани с хора, които са работили или са посещавали пазар в Ухан, където са се продавали диви животни, а първоначалните резултати от изследванията сочат възможен път на предаване на болестта от прилепи чрез панголини на хора.

Откритието на COVID-19 привлече вниманието към нарастващия брой примери за болести, причинени от диви животни, които през последните десетилетия се превръщат във важни проблеми за човешкото здраве.   За много от тези примери има силни индикации за връзки на предаването на болестите с търговията и консумацията на диви животински видове.

В светлината на първоначалните доказателства за произхода на COVID-19, Китай въведе извънредни мерки през февруари 2020 г., ограничаващи търговията и консумацията на диви животни.  Виетнам и други държави обмислят подобни извънредни мерки.


Източник: COVID-19: TRAFFIC, водеща неправителствена организация, която работи в световен мащаб по въпросите на търговията с диви животни и растения в контекста на опазването на биологичното разнообразие и устойчивото развитие.

Subscribe to our newsletter