IMPEL Logo

Handel med vilde dyr og zoonotiske sygdomme: konsekvenser for handelspolitikken

21 May, 2021

Vildthandelsovervågningsnetværket TRAFFIC har offentliggjort et papir, der angiver, hvad man ved om forbindelserne mellem handel med vilde dyr og zoonotiske sygdomme, og på dette grundlag overvejer konsekvenserne for den fremtidige politik for handel med vilde dyr og for afhjælpende foranstaltninger på længere sigt.

En lang række organisationer og offentlige stemmer opfordrer til stærke permanente forbud mod handel med vilde dyr for at reducere risiciene for menneskers sundhed.

Og ud over de store operationelle udfordringer, der er fælles for de fleste organisationer og virksomheder, har COVID-19-krisen en særlig skærende relevans for organisationer, der arbejder med handel med vilde dyr.  Selv om sygdommens oprindelse på nuværende tidspunkt ikke er bevist, er der stærke indikationer på, at den stammer fra vilde dyr og har en direkte forbindelse til handel med vilde dyr i Kina.  Specifikt involverede en betydelig del af de første tilfælde i Kina personer, der havde arbejdet på eller besøgt et marked i Wuhan, hvor der blev solgt vilde dyr, og de første forskningsresultater pegede på en mulig smittevej fra flagermus via pangoliner til mennesker.

Selv om indikationerne på denne forbindelse i fremtiden viser sig at være fejlagtige, har COVID-19-udbruddet tiltrukket stor opmærksomhed til et stigende antal eksempler på sygdomme, der stammer fra vilde dyr, og som i de seneste årtier er blevet et vigtigt problem for menneskers sundhed. For mange af disse eksempler er der stærke indikationer på, at sygdomsoverførslen har forbindelse til handel med og forbrug af vilde dyrearter.

I lyset af de første beviser på COVID-19's oprindelse indførte Kina i februar 2020 nødforanstaltninger, der begrænser handel med og forbrug af vilde dyr.  Vietnam og andre lande overvejer lignende nødforanstaltninger.


Kilde: TRAFFIC, en førende ikke-statslig organisation, der arbejder globalt med handel med vilde dyr og planter i forbindelse med både bevarelse af biodiversitet og bæredygtig udvikling.

Subscribe to our newsletter