IMPEL Logo

Obchod s volně žijícími živočichy a zoonotickými nákazami: důsledky pro obchodní politiku

21 May, 2021

Síť pro sledování obchodu s volně žijícími živočichy TRAFFIC zveřejnila dokument, ve kterém uvádí, co je známo o souvislostech mezi obchodem s volně žijícími živočichy a zoonotickými chorobami, a na tomto základě zvažuje důsledky pro budoucí politiku obchodu s volně žijícími živočichy a dlouhodobá nápravná opatření.

Široká škála organizací a hlasů veřejnosti volá po důrazném trvalém zákazu obchodu s volně žijícími zvířaty, aby se snížila rizika pro lidské zdraví.

Pokud jde o realitu důležitých provozních problémů, které jsou společné většině organizací a podniků, má krize COVID-19 obzvláště palčivý význam pro organizace působící v oblasti obchodu s volně žijícími zvířaty.  Ačkoli původ onemocnění není v současné době prokázán, existují silné náznaky zdroje v podobě volně žijících zvířat a přímé souvislosti s obchodem s volně žijícími zvířaty v Číně.  Konkrétně se značná část prvních případů v Číně týkala lidí, kteří pracovali na trhu ve Wuhanu, kde se prodávala divoká zvířata, nebo jej navštívili, a první výsledky výzkumu poukazovaly na možnou cestu přenosu z netopýrů přes pangoliny na lidi.

I kdyby se náznaky této souvislosti v budoucnu ukázaly jako mylné, vzbudila epidemie COVID-19 silnou pozornost k rostoucímu počtu příkladů onemocnění způsobených volně žijícími zvířaty, která se v posledních desetiletích objevují jako významný problém pro lidské zdraví.   U mnoha z těchto příkladů existují silné náznaky souvislosti přenosu onemocnění s obchodem a konzumací volně žijících druhů zvířat.

Vzhledem k prvním důkazům o původu COVID-19 zavedla Čína v únoru 2020 mimořádná opatření omezující obchod s volně žijícími zvířaty a jejich konzumaci.  Vietnam a další země zvažují podobná mimořádná opatření.


Zdroj: TRAFFIC, přední nevládní organizace zabývající se celosvětově obchodem s volně žijícími zvířaty a rostlinami v kontextu ochrany biologické rozmanitosti i udržitelného rozvoje.

Subscribe to our newsletter