IMPEL Logo

Luonnonvaraisten eläinten kauppa ja zoonoosit: vaikutukset kauppapolitiikkaan

21 May, 2021

Villieläinkaupan seurantaverkosto TRAFFIC julkaisi paperin, jossa esitetään, mitä tiedetään villieläinkaupan ja zoonoosien välisistä yhteyksistä, ja pohditaan tältä pohjalta vaikutuksia tulevaan villieläinkauppapolitiikkaan ja pidemmän aikavälin korjaaviin toimenpiteisiin.

Laaja joukko järjestöjä ja julkisuudessa esiintyviä ääniä vaatii luonnonvaraisten eläinten kauppaa koskevia vahvoja pysyviä kieltoja ihmisten terveydelle aiheutuvien riskien vähentämiseksi.

Lisäksi useimpien järjestöjen ja yritysten yhteisiä tärkeitä toiminnallisia haasteita COVID-19-kriisi on erityisen koskettava luonnonvaraisten eläinten kaupan alalla toimiville järjestöille.

Vaikka taudin alkuperää ei ole toistaiseksi todistettu, on vahvoja viitteitä luonnonvaraisten eläinten alkuperästä ja suorasta yhteydestä luonnonvaraisten eläinten kauppaan Kiinassa.  Merkittävä osa ensimmäisistä tapauksista Kiinassa koski henkilöitä, jotka olivat työskennelleet tai vierailleet Wuhanin markkinoilla, joilla myytiin villieläimiä, ja ensimmäiset tutkimustulokset viittasivat mahdolliseen tartuntareittiin lepakoista pangoliinien välityksellä ihmisiin.

Sitä huolimatta, että merkit tästä yhteydestä osoittautuvat tulevaisuudessa virheellisiksi, COVID-19-taudinpurkaus on herättänyt voimakasta huomiota kasvavaan määrään esimerkkejä luonnonvaraisista eläimistä lähtöisin olevista taudeista, jotka ovat nousseet merkittäviksi ihmisten terveyteen liittyviksi huolenaiheiksi viime vuosikymmeninä.   Monissa näistä esimerkeistä on vahvoja viitteitä siitä, että tautien leviäminen liittyy luonnonvaraisten eläinlajien kauppaan ja kulutukseen.

Kiina otti COVID-19:n alkuperästä saatujen alustavien todisteiden perusteella helmikuussa 2020 käyttöön hätätoimenpiteet, joilla rajoitetaan luonnonvaraisten eläinten kauppaa ja kulutusta.  Vietnamissa ja muissa maissa harkitaan vastaavia hätätoimenpiteet.Lähde: TRAFFIC, johtava kansalaisjärjestö, joka työskentelee maailmanlaajuisesti luonnonvaraisten eläinten ja kasvien kaupan torjumiseksi sekä biologisen monimuotoisuuden säilyttämisen että kestävän kehityksen yhteydessä.

Subscribe to our newsletter