IMPEL Logo

Handel dzikimi zwierzętami i choroby odzwierzęce: implikacje dla polityki handlowej

21 May, 2021

Sieć monitorująca handel dzikimi zwierzętami TRAFFIC opublikowała papier wskazujący, co wiadomo o powiązaniach między handlem dzikimi zwierzętami a chorobami odzwierzęcymi i na tej podstawie rozważający implikacje dla przyszłej polityki handlu dzikimi zwierzętami i długoterminowych środków zaradczych.

Szeroki zakres organizacji i głosów publicznych wzywa do wprowadzenia silnych, stałych zakazów handlu dzikimi zwierzętami w celu zmniejszenia ryzyka dla zdrowia ludzkiego.

Poza rzeczywistością ważnych wyzwań operacyjnych wspólnych dla większości organizacji i przedsiębiorstw, kryzys COVID-19 ma szczególnie przejmujące znaczenie dla organizacji działających w dziedzinie handlu dzikimi zwierzętami.  Chociaż pochodzenie choroby jest obecnie nieudowodnione, istnieją silne przesłanki wskazujące na źródło w postaci dzikich zwierząt i bezpośredni związek z handlem dzikimi zwierzętami w Chinach.  W szczególności, znaczna część wczesnych przypadków w Chinach dotyczyła osób, które pracowały lub odwiedzały rynek w Wuhan, gdzie dzikie zwierzęta były w sprzedaży, a wstępne wyniki badań wskazywały na możliwą drogę transmisji z nietoperzy poprzez pangoliny do ludzi.

Nawet jeśli wskazania tego związku okażą się w przyszłości błędne, epidemia COVID-19 przyciągnęła silną uwagę do rosnącej liczby przykładów chorób pochodzących od dzikich zwierząt, pojawiających się jako ważne problemy zdrowotne ludzi w ostatnich dziesięcioleciach.  W przypadku wielu z tych przykładów istnieją silne przesłanki o powiązaniach transmisji chorób z handlem i konsumpcją dzikich gatunków zwierząt.

W świetle wstępnych dowodów na pochodzenie COVID-19, Chiny wprowadziły w lutym 2020 r. środki nadzwyczajne ograniczające handel i konsumpcję dzikich zwierząt. Wietnam i inne kraje rozważają podobne reakcje nadzwyczajne.


Źródło: TRAFFIC, wiodąca organizacja pozarządowa działająca globalnie na rzecz handlu dzikimi zwierzętami i roślinami w kontekście zarówno ochrony różnorodności biologicznej, jak i zrównoważonego rozwoju.

Subscribe to our newsletter