IMPEL Logo

Obchod s voľne žijúcimi zvieratami a zoonotické choroby: dôsledky pre obchodnú politiku

21 May, 2021

Sieť na monitorovanie obchodu s voľne žijúcimi zvieratami TRAFFIC uverejnila publikáciu, v ktorej uvádza, čo je známe o súvislostiach medzi obchodom s voľne žijúcimi zvieratami a zoonotickými chorobami, a na základe toho zvažuje dôsledky pre budúcu politiku obchodu s voľne žijúcimi zvieratami a dlhodobé nápravné opatrenia.

Široké spektrum organizácií a hlasov verejnosti požaduje prísne trvalé zákazy obchodu s voľne žijúcimi zvieratami s cieľom znížiť riziká pre ľudské zdravie.

Okrem reality dôležitých prevádzkových problémov, ktoré sú spoločné pre väčšinu organizácií a podnikov, má kríza COVID-19 obzvlášť pálčivý význam pre organizácie pôsobiace v oblasti obchodu s voľne žijúcimi zvieratami. Hoci pôvod ochorenia nie je v súčasnosti preukázaný, existujú silné náznaky zdroja v podobe voľne žijúcich zvierat a priameho spojenia s obchodom s voľne žijúcimi zvieratami v Číne.Konkrétne, značná časť prvých prípadov v Číne sa týkala ľudí, ktorí pracovali na trhu vo Wuhane, kde sa predávali voľne žijúce zvieratá, alebo ho navštívili, a prvé výsledky výskumu poukázali na možnú cestu prenosu z netopierov cez pangolíny na ľudí.

Ak by sa aj náznaky tejto súvislosti v budúcnosti ukázali ako mylné, vypuknutie COVID-19 vzbudilo veľkú pozornosť k rastúcemu počtu príkladov ochorení pochádzajúcich z voľne žijúcich zvierat, ktoré sa v posledných desaťročiach stali dôležitým problémom pre ľudské zdravie.  V prípade mnohých z týchto príkladov existujú silné náznaky súvislostí prenosu chorôb s obchodom a konzumáciou voľne žijúcich druhov zvierat.

Vzhľadom na prvé dôkazy o pôvode COVID-19 Čína vo februári 2020 zaviedla mimoriadne opatrenia obmedzujúce obchod s voľne žijúcimi zvieratami a ich konzumáciu. Vietnam a ďalšie krajiny zvažujú podobné mimoriadne reakcie.


Zdroj: TRAFFIC, popredná mimovládna organizácia, ktorá sa celosvetovo zaoberá obchodom s voľne žijúcimi zvieratami a rastlinami v kontexte ochrany biodiverzity aj udržateľného rozvoja.

Subscribe to our newsletter