IMPEL Logo

IMPEL projekta "Notekūdeņi dabiskajā vidē" (WiNE) komanda pirmo reizi apmeklēja Madeiru, Portugālē.

04 Nov, 2022

Impel projekta "Notekūdeņi dabiskajā vidē" (WiNE) mērķis ir noteikt labākos risinājumus iekārtām, darbībām un galaproduktiem, lai veicinātu "atkārtotu izmantošanu/ aprites tirgus" un uzlabotu ūdens izmantošanas efektivitāti, ņemot vērā gan kvantitāti, gan kvalitāti. Projekta rezultāti ir paredzēti arī tam, lai veicinātu risinājumus, kas nerada piesārņojumu, un, kad vien iespējams, ūdens-pārtika-enerģija-ekosistēmas kopsakarībās. Saskaņā ar iepriekšējiem rezultātiem (IMPEL projekts "Integrētā ūdens pieeja" 2018-2019) tika novērots, ka ūdens atkārtotu izmantošanu nevar uzskatīt par vienu kvantitatīvu pasākumu, lai samazinātu ūdens ņemšanu, bet tā vietā kvalitāte ir jāsaista ar kvantitāti, lai nodrošinātu drošību un vērtības palielināšanu visā izmantošanas ķēdē, veicinot dabas vērtības un darbības, kas tieši saistītas ar emisijas saņemošo vidi. Iepriekšējā projekta posmā tika izstrādāts rādītājs (ūdens aprites indekss) un excel rīks tā novērtēšanai. Šis rādītājs apvieno ūdens kvalitātes un kvantitātes aspektus iekārtās, un tas tika piemērots vairākiem piemēriem. Šajā jaunajā posmā projekta komanda plāno uzlabot rādītāju, lai to varētu piemērot galaproduktiem, proti, vietējiem/reģionālajiem produktiem ar ietekmi uz vietējo ekonomiku, pārtikas produktiem, kas apūdeņoti/ražoti ar reģenerētiem ūdeņiem, un produktiem no lielām rūpnieciskām iekārtām.Nupat Madeiras salā tika veicināts klātienes pasākums, lai apmeklētu un izprastu ūdens izmantošanas ciklu cukurniedru ruma ražošanā, kas ir reģionāls un sezonāls produkts ar lielu ietekmi uz notekūdeņu novadīšanu, bet ar lielu nozīmi salas ekonomikā. Tika organizēti apmeklējumi divās dažādās spirta rūpnīcās, hidroelektrostacijā un tikšanās, lai apspriestu apmeklējumos iegūto atziņu piemērošanu. Apmeklējumu laikā bija iespējams novērtēt attiecības starp dažādām darbībām (ūdens atkārtotas izmantošanas iespējas) un izpētīt saikni ūdens - pārtika - enerģija.


Subscribe to our newsletter