IMPEL Logo

Projektový tým IMPEL Wastewater in Natural Environment (WiNE) poprvé navštívil Madeiru v Portugalsku.

04 Nov, 2022

Cílem projektu IMPEL Wastewater in Natural Environment (WiNE) je identifikovat nejlepší řešení v zařízeních, činnostech a konečných produktech na podporu "opětovného využití/okružních trhů" a zlepšení účinnosti využívání vody, a to jak z hlediska množství, tak kvality. Výsledky projektu mají rovněž přispět k řešením nulového znečištění, a to pokud možno v rámci vazby voda-potraviny-energie-ekosystémy. V souladu s dřívějšími výstupy (projekt IMPEL "Integrovaný přístup k vodě" 2018-2019) bylo zaznamenáno, že opětovné využívání vody nelze chápat jako jediné kvantitativní opatření ke snížení odběru vody, ale místo toho je třeba propojit kvalitu s množstvím, aby byla zajištěna bezpečnost a zvýšení hodnoty v celém řetězci využívání, a to podporou přírodních hodnot a činností přímo spojených s prostředím přijímajícím emise. V předchozí fázi projektu byl vyvinut ukazatel (index cirkulace vody) a nástroj Excel pro jeho hodnocení. Tento ukazatel kombinuje aspekty kvality a kvantity vody v zařízeních a byl aplikován na několika příkladech. V této nové fázi má projektový tým v úmyslu tento ukazatel zdokonalit, aby mohl být aplikován na konečné produkty, konkrétně na místní/regionální produkty s dopadem na místní ekonomiku, potravinářské produkty zavlažované/vyráběné pomocí regenerovaných vod a produkty z velkých průmyslových zařízení.Nedávno byla na ostrově Madeira podpořena osobní akce, jejímž cílem bylo navštívit a pochopit koloběh využívání vody při výrobě cukrové třtiny Rhum, což je regionální a sezónní produkt s velkým dopadem na vypouštění odpadních vod, ale s velkým významem pro ostrovní ekonomiku. Byly uspořádány návštěvy ve dvou různých lihovarech, vodní elektrárně a setkání, na němž se diskutovalo o uplatnění poznatků z návštěv. Během návštěv na místě bylo možné posoudit vztahy mezi různými činnostmi (možnosti opětovného využití vody) a prozkoumat vazbu voda - potraviny - energie.


Subscribe to our newsletter