IMPEL Logo

Projektový tím IMPEL Wastewater in Natural Environment (WiNE) uskutočnil svoju prvú návštevu na Madeire v Portugalsku

04 Nov, 2022

Cieľom projektu IMPEL Wastewater in Natural Environment (WiNE) je identifikovať najlepšie riešenia v zariadeniach, činnostiach a konečných produktoch na podporu "opätovného využitia/okružných trhov" a zlepšenie efektívnosti využívania vody s ohľadom na jej množstvo aj kvalitu. Výsledky projektu majú tiež prispieť k riešeniu nulového znečistenia a podľa možnosti v rámci prepojenia voda-potraviny-energia-ekosystémy. V súlade s predchádzajúcimi výsledkami (projekt IMPEL "Integrovaný prístup k vode" 2018 - 2019) sa zistilo, že opätovné využívanie vody nemožno vnímať ako jediné kvantitatívne opatrenie na zníženie odberu vody, ale namiesto toho je potrebné prepojiť kvalitu s kvantitou, aby sa zabezpečila bezpečnosť a zvyšovanie hodnoty v celom reťazci využívania, a to prostredníctvom podpory prírodných hodnôt a činností priamo súvisiacich s prostredím prijímajúcim emisie. V predchádzajúcej fáze projektu bol vyvinutý ukazovateľ (index cirkulácie vody) a nástroj Excel na jeho hodnotenie. Tento ukazovateľ spája aspekty kvality a kvantity vody v zariadeniach a bol použitý na niekoľkých príkladoch. V tejto novej fáze má projektový tím v úmysle zlepšiť tento ukazovateľ, aby sa dal aplikovať na konečné výrobky, konkrétne na miestne/regionálne výrobky s vplyvom na miestne hospodárstvo, potravinárske výrobky zavlažované/vyrábané pomocou regenerovaných vôd a výrobky z veľkých priemyselných zariadení.Nedávno bolo na ostrove Madeira podporené osobné podujatie zamerané na návštevu a pochopenie kolobehu využívania vody pri výrobe cukrovej trstiny Rhum, ktorá je regionálnym a sezónnym výrobkom s veľkým vplyvom na vypúšťanie odpadových vôd, ale s veľkým významom pre hospodárstvo ostrova. Zorganizovali sa návštevy v dvoch rôznych liehovaroch, vodnej elektrárni a stretnutie, na ktorom sa diskutovalo o uplatnení zistení z návštev. Počas návštev na mieste bolo možné posúdiť vzťahy medzi rôznymi činnosťami (možnosti opätovného využitia vody) a preskúmať prepojenie voda - potraviny - energia.


Subscribe to our newsletter