IMPEL Logo

IMPELova projektna skupina za odpadne vode v naravnem okolju (WiNE) je prvič obiskala Madeiro na Portugalskem

04 Nov, 2022

Cilj projekta IMPEL Wastewater in Natural Environment (WiNE) je opredeliti najboljše rešitve v objektih, dejavnostih in končnih izdelkih za spodbujanje "ponovne uporabe/krožnih trgov" in izboljšanje učinkovitosti rabe vode, tako glede količine kot kakovosti. Rezultati projekta naj bi prispevali tudi k rešitvam brez onesnaževanja in, kadar je to mogoče, v okviru povezave voda-prehrana-energija-ekosistemi. V skladu s prejšnjimi rezultati (projekt IMPEL "Celostni pristop k vodi" 2018-2019) je bilo ugotovljeno, da ponovne uporabe vode ni mogoče obravnavati kot enega samega kvantitativnega ukrepa za zmanjšanje odvzema vode, temveč je treba kakovost povezati s količino, da se zagotovi varnost in povečanje vrednosti skozi verigo uporabe s spodbujanjem naravnih vrednot in dejavnosti, neposredno povezanih z okoljem prejemnikom emisij. V prejšnji fazi projekta sta bila razvita kazalnik (indeks krožnosti vode) in orodje Excel za njegovo oceno. Ta kazalnik združuje vidike kakovosti in količine vode v obratih in je bil uporabljen na več primerih. V tej novi fazi namerava projektna skupina izboljšati kazalnik, da bi ga lahko uporabila za končne izdelke, in sicer lokalne/regionalne izdelke z vplivom na lokalno gospodarstvo, živilske izdelke, ki se namakajo/proizvajajo z regenerirano vodo, in izdelke iz velikih industrijskih obratov.Nedavno je bil na otoku Madeira spodbujen osebni dogodek za obisk in razumevanje kroga uporabe vode pri proizvodnji sladkornega trsa Rhum, ki je regionalni in sezonski izdelek z velikim vplivom na odvajanje odpadnih voda, vendar je zelo pomemben za otoško gospodarstvo. Organizirani so bili obiski v dveh različnih destilarnah, hidroelektrarni in srečanje za razpravo o uporabi ugotovitev obiskov. Med obiski je bilo mogoče oceniti razmerja med različnimi dejavnostmi (možnosti za ponovno uporabo vode) in raziskati povezavo voda - hrana - energija.


Subscribe to our newsletter