IMPEL Logo

Az IMPEL szennyvíz természetes környezetben (WiNE) projektcsoportja első helyszíni látogatását Madeirán (Portugália) tette meg.

04 Nov, 2022

Az IMPEL szennyvíz a természetes környezetben (WiNE) célja a legjobb megoldások azonosítása a létesítményekben, tevékenységekben és végtermékekben az "újrafelhasználás/körforgásos piacok" előmozdítása és a vízfelhasználás hatékonyságának javítása érdekében, mind a mennyiséget, mind a minőséget figyelembe véve. A projekt eredményeinek célja az is, hogy hozzájáruljanak a nulla szennyezéssel járó megoldásokhoz, lehetőség szerint a víz-élelmiszer-energia-ökoszisztémák kapcsolatán belül. A korábbi eredményekkel összhangban (IMPEL projekt "Integrált vízmegközelítés" 2018-2019) megállapítást nyert, hogy a víz újrafelhasználása nem tekinthető egyetlen mennyiségi intézkedésnek a vízkivétel csökkentésére, hanem a minőséget össze kell kapcsolni a mennyiséggel a biztonság és az értéknövekedés biztosítása érdekében a felhasználási láncon keresztül, a természeti értékek és a kibocsátást befogadó környezethez közvetlenül kapcsolódó tevékenységek előmozdítása révén. A projekt korábbi szakaszában kidolgoztak egy mutatót (a vízkörforgási indexet) és egy excel eszközt az értékeléséhez. Ez a mutató egyesíti a vízminőségi és vízmennyiségi szempontokat a létesítményeken belül, és több példán is alkalmazták. Ebben az új fázisban a projektcsoport a mutatót tovább kívánja fejleszteni, hogy azt a végtermékekre, nevezetesen a helyi/regionális, a helyi gazdaságra hatást gyakorló termékekre, a visszanyert vízzel öntözött/termelt élelmiszeripari termékekre és a nagy ipari létesítményekből származó termékekre is alkalmazni lehessen.
A közelmúltban Madeira szigetén egy személyes rendezvényt támogattak a vízfelhasználási ciklus meglátogatására és megértésére a cukornádból készült Rhum előállítása során, amely regionális és szezonális termék, és jelentős hatással van a szennyvízkibocsátásra, de nagy jelentőséggel bír a sziget gazdasága szempontjából. Két különböző lepárlóüzemben, egy vízerőműben tett látogatásokat, valamint egy találkozót szerveztek a látogatások során szerzett tapasztalatok alkalmazásának megvitatására. A helyszíni látogatások során lehetőség nyílt a különböző tevékenységek közötti kapcsolatok értékelésére (a víz újrafelhasználásának lehetőségei) és a víz - élelmiszer - energia kapcsolatának feltárására.Subscribe to our newsletter