IMPEL Logo

IMPEL Wastewater in Natural Environment (WiNE)-projektgruppen aflagde deres første besøg på Madeira, Portugal

04 Nov, 2022

IMPEL Wastewater in Natural Environment (WiNE) har til formål at identificere de bedste løsninger i faciliteter, aktiviteter og slutprodukter for at fremme "genbrug/cirkulære markeder" og forbedre effektiviteten af vandanvendelsen, både med hensyn til kvantitet og kvalitet. Projektets resultater skal også bidrage til nul-forureningsløsninger og, når det er muligt, inden for sammenhængen vand-mad-energiøkosystemer. I overensstemmelse med tidligere resultater (IMPEL-projektet "Integrated Water Approach" 2018-2019) blev det bemærket, at genbrug af vand ikke kan ses som en enkelt kvantitativ foranstaltning til at reducere vandindvindingen, men at kvaliteten i stedet skal kædes sammen med kvantiteten for at sikre sikkerhed og øge værdien gennem anvendelseskæden ved at fremme naturværdier og aktiviteter, der er direkte forbundet med det miljø, der modtager emissioner. I en tidligere fase af projektet blev der udviklet en indikator (Water Circularity Index) og et Excel-værktøj til vurdering heraf. Denne indikator kombinerer vandkvalitets- og -kvantitetsaspekter i anlæg og blev anvendt på flere eksempler. I denne nye fase har projektgruppen til hensigt at forbedre indikatoren, så den kan anvendes på slutprodukter, nemlig lokale/regionale produkter med indvirkning på lokale økonomier, fødevarer, der vandes/produceres med genvundet vand, og produkter fra store industrianlæg.
For nylig blev der arrangeret et personligt arrangement på Madeira for at besøge og forstå vandforbrugscyklussen i produktionen af sukkerrørshum, som er et regionalt og sæsonbetonet produkt med store konsekvenser for spildevandsudledninger, men med stor betydning for øens økonomi. Der blev arrangeret besøg i to forskellige destillerier, et vandkraftværk og et møde for at drøfte anvendelsen af resultaterne af besøgene. Under besøgene på stedet var det muligt at vurdere forholdet mellem forskellige aktiviteter (muligheder for genbrug af vand) og undersøge sammenhængen mellem vand - fødevarer - energi.


Subscribe to our newsletter