IMPEL Logo

IMPEL:s projektgrupp för avloppsvatten i den naturliga miljön (WiNE) gjorde sitt första besök på Madeira, Portugal.

04 Nov, 2022

Impelprojektet Wastewater in Natural Environment (WiNE) syftar till att identifiera de bästa lösningarna i anläggningar, verksamheter och slutprodukter för att främja återanvändning/cirkelmarknader och förbättra effektiviteten i vattenanvändningen, med hänsyn till både kvantitet och kvalitet. Projektresultaten är också avsedda att bidra till nollföroreningslösningar och, när så är möjligt, inom ramen för kopplingen vatten-mat-energi-ekosystem. I enlighet med tidigare resultat (IMPEL-projektet "Integrated Water Approach" 2018-2019) konstaterades att återanvändning av vatten inte kan ses som en enda kvantitativ åtgärd för att minska vattenuttaget, utan att kvaliteten måste kopplas till kvantiteten för att garantera säkerhet och öka värdet genom användningskedjan, genom att främja naturvärden och verksamheter som är direkt kopplade till den miljö som tar emot utsläppen. I en tidigare fas av projektet utvecklades en indikator (Water Circularity Index) och ett Excel-verktyg för att bedöma den. Indikatorn kombinerar vattenkvalitets- och vattenkvantitetsaspekter inom anläggningar och tillämpades på flera exempel. I denna nya fas avser projektgruppen att förbättra indikatorn så att den kan tillämpas på slutprodukter, nämligen lokala/regionala produkter med inverkan på lokala ekonomier, livsmedelsprodukter som bevattnas/produceras med återvunnet vatten och produkter från stora industriella anläggningar.
Nyligen främjades ett personligt evenemang på Madeira för att besöka och förstå vattenanvändningscykeln i Rhum-produktionen av sockerrör, en regional och säsongsbetonad produkt som har stor inverkan på avloppsvattenutsläppen men som har stor betydelse för öns ekonomi. Besök i två olika destillerier, ett vattenkraftverk och ett möte för att diskutera tillämpningen av resultaten av besöken har organiserats. Under besöken på plats var det möjligt att bedöma förhållandet mellan olika verksamheter (möjligheter till återanvändning av vatten) och utforska kopplingen vatten - livsmedel - energi.


Subscribe to our newsletter