IMPEL Logo

Zespół projektu IMPEL Wastewater in Natural Environment (WiNE) odbył swoją pierwszą wizytę na Maderze, w Portugalii.

04 Nov, 2022

Projekt IMPEL "Ścieki w środowisku naturalnym" (WiNE) ma na celu zidentyfikowanie najlepszych rozwiązań w obiektach, działaniach i produktach końcowych, aby promować "ponowne wykorzystanie/rynek okrężny" i poprawić wydajność wykorzystania wody, biorąc pod uwagę zarówno ilość, jak i jakość. Rezultaty projektu mają również przyczynić się do rozwiązań o zerowym zanieczyszczeniu i, jeśli to możliwe, w ramach nexusu woda-żywność-energia-ekosystemy. Zgodnie z poprzednimi wynikami (projekt IMPEL "Integrated Water Approach" 2018-2019), zauważono, że ponowne wykorzystanie wody nie może być postrzegane jako pojedynczy środek ilościowy w celu zmniejszenia poboru wody, ale zamiast tego jakość musi być powiązana z ilością, aby zapewnić bezpieczeństwo i zwiększenie wartości poprzez łańcuch użytkowania, poprzez promocję wartości przyrodniczych i działań bezpośrednio związanych ze środowiskiem odbioru emisji. W poprzedniej fazie projektu opracowano wskaźnik (Water Circularity Index) oraz narzędzie excel do jego oceny. Wskaźnik ten łączy aspekty jakości i ilości wody w instalacjach i został zastosowany do kilku przykładów. W tej nowej fazie zespół projektowy zamierza ulepszyć wskaźnik, aby mógł być stosowany do produktów końcowych, a mianowicie produktów lokalnych/regionalnych mających wpływ na lokalne gospodarki, produktów spożywczych nawadnianych/produkowanych przy użyciu wód odzyskanych oraz produktów pochodzących z dużych instalacji przemysłowych.


Ostatnio na wyspie Madera promowano wydarzenie osobiste mające na celu odwiedzenie i zrozumienie cyklu wykorzystania wody w produkcji Rhum z trzciny cukrowej, która jest produktem regionalnym i sezonowym o dużym wpływie na zrzuty ścieków, ale o dużym znaczeniu dla gospodarki wyspy. Zorganizowano wizyty w dwóch różnych destylarniach, elektrowni wodnej oraz spotkanie w celu omówienia zastosowania ustaleń z wizyt. Podczas wizyt na miejscu można było ocenić relacje między różnymi działaniami (możliwości ponownego wykorzystania wody) i zbadać nexus woda - żywność - energia.


Subscribe to our newsletter