IMPEL Logo

Atklāta apspriešanās par Vides atbildības direktīvu

12 Jul, 2022

Šajā novērtējumā tiks izvērtēts, vai direktīva atbilst tās mērķim un vai tajā ir kādi trūkumi. Tajā tiks atspoguļoti arī Eiropas Parlamenta un Eiropas Revīzijas palātas aicinājumi pastiprināt tās piemērošanu. Lūdzu, izmantojiet šīs saites, lai iegūtu papildu informāciju un sniegtu atsauksmes. 

Informācija par novērtējumu

Veikta sabiedriskā apspriešana (nepieciešama reģistrācija, lai pieteiktos)

Subscribe to our newsletter