IMPEL Logo

Avatud arutelu keskkonnavastutuse direktiivi üle

12 Jul, 2022

Hinnangus hinnatakse, kas direktiiv on eesmärgipärane ja kas sellel on puudusi. Samuti võetakse arvesse Euroopa Parlamendi ja Euroopa Kontrollikoja üleskutset tugevdada direktiivi kohaldamist. Palun kasutage neid linke, et leida lisateavet ja anda tagasisidet. 

Teave hindamise kohta

Public consultation (nõuab sisselogimiseks registreerimist)

Subscribe to our newsletter