IMPEL Logo

Otvorená konzultácia o smernici o environmentálnej zodpovednosti

12 Jul, 2022

Týmto hodnotením sa posúdi, či smernica zodpovedá svojmu účelu a aké má prípadné nedostatky. Bude tiež zohľadňovať výzvy Európskeho parlamentu a Európskeho dvora audítorov na posilnenie jej uplatňovania. Na získanie ďalších informácií a poskytnutie spätnej väzby použite tieto odkazy. 

Informácie o hodnotení

Verejná konzultácia (na prihlásenie je potrebná registrácia)

Subscribe to our newsletter