IMPEL Logo

Öppet samråd om direktivet om miljöansvar

12 Jul, 2022

Denna utvärdering kommer att bedöma om direktivet är ändamålsenligt och vilka eventuella brister det kan ha. Den kommer också att ta hänsyn till uppmaningar från Europaparlamentet och Europeiska revisionsrätten om att stärka tillämpningen av direktivet. Använd de här länkarna för att hitta ytterligare information och för att ge feedback. 

Information om utvärderingen

Offentligt samråd (kräver registrering för att logga in)

Subscribe to our newsletter