IMPEL Logo

Открита консултация относно Директивата за екологичната отговорност

12 Jul, 2022

Тази оценка ще оцени дали директивата е подходяща за целта и какви недостатъци може да има. Тя ще отрази и призивите на Европейския парламент и Европейската сметна палата за засилване на нейното прилагане. Моля, използвайте тези връзки, за да намерите допълнителна информация и да дадете обратна връзка. 

Информация за оценката

Публична консултация (изисква регистрация за вход)

Subscribe to our newsletter