IMPEL Logo

Consultare deschisă cu privire la Directiva privind răspunderea pentru mediul înconjurător

12 Jul, 2022

Această evaluare va stabili dacă directiva este adecvată scopului său și dacă prezintă eventuale deficiențe. Aceasta va reflecta, de asemenea, asupra solicitărilor din partea Parlamentului European și a Curții de Conturi Europene de a consolida aplicarea acesteia. Vă rugăm să utilizați aceste linkuri pentru a găsi informații suplimentare și pentru a oferi feedback. 

.

Informații privind evaluarea

Consultare publică (necesită înregistrare pentru a vă conecta)

Subscribe to our newsletter