IMPEL Logo

Open raadpleging over de richtlijn milieuaansprakelijkheid

12 Jul, 2022

Bij deze evaluatie zal worden nagegaan of de richtlijn geschikt is voor het beoogde doel en welke tekortkomingen zij eventueel heeft. Ook zal worden ingegaan op oproepen van het Europees Parlement en de Europese Rekenkamer om de toepassing ervan te versterken. Gebruik deze links voor meer informatie en om feedback te geven.

Informatie over de evaluatie

Publieksraadpleging (registratie vereist om in te loggen)

Subscribe to our newsletter