IMPEL Logo

Open raadpleging over de richtlijn milieuaansprakelijkheid

12 Jul, 2022

In deze evaluatie zal worden nagegaan of de richtlijn geschikt is voor het beoogde doel en welke eventuele tekortkomingen zij vertoont. Ook zal worden ingegaan op oproepen van het Europees Parlement en de Europese Rekenkamer om de toepassing ervan te versterken. Gebruik deze links voor meer informatie en om feedback te geven. 

Informatie over de evaluatie

Publieke raadpleging (registratie vereist om in te loggen)

We're using cookies

We use only essential cookies that are necessary for the use of the site.