IMPEL Logo

Atviros konsultacijos dėl Aplinkosauginės atsakomybės direktyvos

12 Jul, 2022

Šiuo vertinimu bus įvertinta, ar direktyva atitinka savo paskirtį, ir nustatyti visi galimi jos trūkumai. Jame taip pat bus atsižvelgta į Europos Parlamento ir Europos Audito Rūmų raginimus griežtinti jos taikymą. Naudodamiesi šiomis nuorodomis rasite daugiau informacijos ir galėsite pateikti atsiliepimus. 

Informacija apie vertinimą

Viešosios konsultacijos (norint prisijungti, reikia užsiregistruoti)

Subscribe to our newsletter