IMPEL Logo

Otevřená konzultace o směrnici o odpovědnosti za životní prostředí

12 Jul, 2022

Toto hodnocení posoudí, zda směrnice odpovídá svému účelu a zda má případné nedostatky. Bude také reflektovat výzvy Evropského parlamentu a Evropského účetního dvora k posílení jejího uplatňování. K získání dalších informací a poskytnutí zpětné vazby použijte prosím tyto odkazy. 

Informace o hodnocení

Veřejná konzultace (pro přihlášení je nutná registrace)

Subscribe to our newsletter