IMPEL Logo

Otwarte konsultacje w sprawie dyrektywy o odpowiedzialności za środowisko

12 Jul, 2022

W ramach niniejszej oceny ocenione zostanie, czy dyrektywa jest odpowiednia do celu oraz czy występują w niej ewentualne niedociągnięcia. Uwzględni ona również wezwania Parlamentu Europejskiego i Europejskiego Trybunału Obrachunkowego do wzmocnienia jej stosowania. Prosimy o skorzystanie z tych linków, aby znaleźć dalsze informacje i wyrazić swoją opinię.

Informacje na temat oceny

.

Konsultacje społeczne (wymaga rejestracji w celu zalogowania)

.

Subscribe to our newsletter