IMPEL Logo

Bioloģiskās daudzveidības nozīmes lietas

28 May, 2021

2021. gada martā un aprīlī tika veikta aptauja tika veikta starp vides tiesību profesionāļiem, tostarp tiesnešiem, prokuroriem, ekspertiem un NVO juristiem, , lai noteiktu neatrisinātās lietas par dabas saglabāšanu.

Vides tiesiskums ir pēdējā aizsardzības līnija vides aizsardzībai. Gatavojoties Konvencijas par bioloģisko daudzveidību pušu konferences piecpadsmitajai sanāksmei (CBD COP 15), ClientEarth ir apkopojis šo atlasīto tūkstoš nozīmīgu bioloģiskās daudzveidības gadījumu no visas pasaules.

Avotiņš ClientEarth

Subscribe to our newsletter