IMPEL Logo

Prelomni primeri za biotsko raznovrstnost

28 May, 2021

V marcu in aprilu 2021 je bila med okoljskimi pravniki, vključno s sodniki, tožilci, strokovnjaki in pravniki nevladnih organizacij, izvedena raziskava za opredelitev nerešenih primerov za ohranjanje narave .

Okoljevarstveno pravosodje je zadnja linija obrambe okolja. V času priprav na 15. zasedanje Konference pogodbenic Konvencije o biološki raznovrstnosti (CBD COP 15) je ClientEarth pripravil ta izbor deset prelomnih primerov za biotsko raznovrstnost iz sveta.

Izvir ClientEarth

Subscribe to our newsletter