IMPEL Logo

Markante gevallen voor biodiversiteit

28 May, 2021

In maart en april 2021 is een enquête gehouden onder professionals op het gebied van milieurecht, waaronder rechters, aanklagers, deskundigen en NGO-advocaten, om na te gaan welke zaken nog openstaan voor natuurbehoud.

Milieurechtspraak is de laatste verdedigingslinie voor het milieu. In de aanloop naar de vijftiende bijeenkomst van de Conferentie van de Partijen bij het Verdrag inzake biologische diversiteit (CBD COP 15) heeft ClientEarth deze selectie van ten landmark cases for biodiversity van over de hele wereld.

Bron ClientEarth

Subscribe to our newsletter