IMPEL Logo

Prelomové prípady týkajúce sa biodiverzity

28 May, 2021

V priebehu marca a apríla 2021 sa uskutočnil prieskum medzi odborníkmi v oblasti životného prostredia vrátane sudcov, prokurátorov, expertov a právnikov mimovládnych organizácií, s cieľom identifikovať nevyriešené prípady pre ochranu prírody.

Životné prostredie je poslednou líniou obrany životného prostredia. V súvislosti s prípravou pätnásteho zasadnutia Konferencie strán Dohovoru o biologickej diverzite (CBD COP 15), ClientEarth zostavil tento výber desať prelomových prípadov pre biodiverzitu z celého sveta.

Zdroj ClientEarth

Subscribe to our newsletter