IMPEL Logo

Merkkitapaukset biologisen monimuotoisuuden kannalta

28 May, 2021

Maaliskuun ja huhtikuun 2021 aikana tehtiin kysely ympäristöalan ammattilaisten, kuten tuomareiden, syyttäjien, asiantuntijoiden ja kansalaisjärjestöjen lakimiesten keskuudessa erittelemään avoimia tapauksia, jotka liittyvät luonnonsuojeluun.

Ympäristöoikeus on ympäristön puolustuksen viimeinen linja. biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen sopimuspuolten viidennentoista konferenssin viidennentoista kokouksen (CBD COP 15) edellä ClientEarth on koonnut tämän valikoiman kymmenen luonnon monimuotoisuuden kannalta merkittävää tapausta maailman eri puolilta.

Lähde ClientEarth

Subscribe to our newsletter