IMPEL Logo

Banebrydende sager om biodiversitet

28 May, 2021

I marts og april 2021 blev der gennemført en undersøgelse blandt fagfolk inden for miljø-jura, herunder dommere, anklagere, eksperter og advokater fra ngo'er, for at identificere udestående sager vedrørende natur-bevarelse.

Miljøretten er den sidste linje i forsvaret for miljøet. I optakten til det femtende møde på konferencen af parterne i konventionen om biologisk mangfoldighed (CBD COP 15) har ClientEarth samlet dette udvalg af ti skelsættende sager for biodiversitet fra omkring i verden.

KildeClientEarth

Subscribe to our newsletter