IMPEL Logo

Bioloogilise mitmekesisuse seisukohalt olulised juhtumid

28 May, 2021

Märtsis ja aprillis 2021 viidi läbi uuring keskkonnaõiguse spetsialistide, sealhulgas kohtunike, prokuröride, ekspertide ja valitsusväliste organisatsioonide juristide seas, et selgitada välja looduse kaitsega seotud lahendamata juhtumid.

Keskkonnaõigus on keskkonna kaitsmise viimane rida. viieteistkümnenda konverentsi osaliste viieteistkümnenda kohtumise (CBD COP 15) eel on ClientEarth koostanud selle valiku kümme bioloogilise mitmekesisuse jaoks olulist juhtumit tagasi üle maailma.

Allikas ClientEarth

Subscribe to our newsletter