IMPEL Logo

Fall av betydelse för den biologiska mångfalden

28 May, 2021

Under mars och april 2021 genomfördes en undersökning bland yrkesverksamma inom miljörätten , däribland domare, åklagare, experter och jurister från icke-statliga organisationer, för att identifiera utestående fall för naturskydd .

Miljörättvisa är den sista linjen i försvaret för miljön. Inför det femtonde mötet i konferensen av parterna till konventionen om biologisk mångfald (CBD COP 15) har ClientEarth sammanställt detta urval av tio landmark case for biodiversity från från hela världen.

Källa ClientEarth

Subscribe to our newsletter