IMPEL Logo

Знакови дела за биоразнообразието

28 May, 2021

През март и април 2021 г. беше проведено проучване сред професионалисти в областта на екологичното право, включително съдии, прокурори, експерти и юристи от неправителствени организации, за идентифициране на нерешени случаи за опазване на природата .

Екологичното правосъдие е последната линия на защита на околната среда. В навечерието на петнадесетата среща на Конференцията на страните по Конвенцията за биологичното разнообразие (CBD COP 15), ClientEarth състави тази селекция от десет знакови случая за биоразнообразието от навсякъде по света.

Източник ClientEarth

Subscribe to our newsletter