IMPEL Logo

Přelomové případy pro biologickou rozmanitost

28 May, 2021

V průběhu března a dubna 2021 byl proveden průzkum mezi odborníky na životní prostředí včetně soudců, prokurátorů, znalců a právníků nevládních organizací, aby byly identifikovány nevyřešené případy pro ochranu přírody.

Životní prostředí je poslední linií obrany životního prostředí. V souvislosti s přípravou na patnácté zasedání konference stran Úmluvy o biologické rozmanitosti (CBD COP 15) sestavila ClientEarth tento výběr deset přelomových případů pro biodiverzitu z celého světa.

Zdroj ClientEarth

Subscribe to our newsletter