IMPEL Logo

Biyoçeşitlilik için dönüm noktası niteliğindeki davalar

28 May, 2021

2021 yılının Mart ve Nisan aylarında, doğa koruma alanında öne çıkan davaları belirlemek amacıyla, aralarında hakimler, savcılar, uzmanlar ve STK avukatlarının da bulunduğu çevre hukuku profesyonelleri arasında bir anket yapıldı.

Çevresel adalet, çevre için savunmanın son hattıdır. Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi Taraflar Konferansı'nın on beşinci toplantısı (CBD COP 15) öncesinde ClientEarth bu dünyanın çevresinden biyoçeşitlilik için dönüm noktası niteliğinde on vaka.

Kaynak ClientEarth

Subscribe to our newsletter