IMPEL Logo

Vides atbilstības un pārvaldības foruma protokols, 2021. gada 2. jūnijs

14 Jun, 2021

Foruma par atbilstību vides aizsardzības prasībām un pārvaldību sanāksmi vadīja Aurels Čobanu-Dordea (Aurel Ciobanu-Dordea), Vides ģenerāldirektorāta direktors, atbildīgais par īstenošanu un atbalstu dalībvalstīm.

Pasākums sastāvēja no divām darba sesijām. Pirmās darba sesijas pirmajā daļā tika prezentēti 4 tīklu dienas galvenie vēstījumi un rezultāti, kā arī attiecīgais NEPA-BRIG darbs.

Lai iegūtu sīkāku informāciju par Vides atbilstības un pārvaldības foruma sanāksmi, lūdzu, izlasiet projekta protokolu. 

Subscribe to our newsletter