IMPEL Logo

Çevresel Uyum ve Yönetişim Forumu Tutanağı, 2 Haziran 2021

14 Jun, 2021

Çevresel Uyum ve Yönetişim Forumu toplantısına Çevre Genel Müdürlüğü Uygulama ve Üye Devletlere Destek Direktörü Sayın Aurel Ciobanu-Dordea başkanlık etti.

Çevresel Uyum ve Yönetişim Forumu toplantısına Çevre Genel Müdürlüğü Uygulama ve Üye Devletlere Destek Direktörü Sayın Aurel Ciobanu-Dordea başkanlık etti.

Toplantı iki çalışma oturumundan oluşmuştur. İlk çalışma oturumunun ilk bölümünde 4 Ağ Günü'nden elde edilen kilit mesajlar ve sonuçların yanı sıra NEPA-BRIG bünyesindeki ilgili çalışmalar sunuldu

.

Çevresel Uyum ve Yönetişim Forumu toplantısı hakkında daha ayrıntılı bilgi için lütfen taslak tutanağı okuyunuz. 

Subscribe to our newsletter