IMPEL Logo

Referat af forummet for miljøoverholdelse og -styring den 2. juni 2021

14 Jun, 2021

Mødet i forummet om miljøoverholdelse og -forvaltning blev ledet af Aurel Ciobanu-Dordea, direktør for implementering og støtte til medlemsstaterne, GD Miljø.

Mødet bestod af to arbejdsmøder. Under den første del af det første arbejdsmøde blev de vigtigste budskaber og resultater fra de fire netværksdage præsenteret samt det relevante arbejde inden for NEPA-BRIG.

For mere detaljerede oplysninger om mødet i forummet for miljøoverholdelse og -styring kan du læse udkastet til protokol. 

Subscribe to our newsletter