IMPEL Logo

Notulen van het Forum voor naleving en bestuur op milieugebied, 2 juni 2021

14 Jun, 2021

De vergadering van het forum over naleving en governance op milieugebied werd voorgezeten door de heer Aurel Ciobanu-Dordea, directeur Uitvoering & ondersteuning van de lidstaten, DG Milieu.

De vergadering bestond uit twee werksessies. Tijdens het eerste deel van de eerste werksessies werden de belangrijkste boodschappen en resultaten van de 4 Netwerkdag gepresenteerd, alsmede de relevante werkzaamheden binnen NEPA-BRIG.

Voor meer gedetailleerde informatie over de vergadering van het Milieucompliance en Governance Forum kunt u het ontwerp notulen lezen. 

Subscribe to our newsletter