IMPEL Logo

Zápisnica z Fóra pre dodržiavanie predpisov a riadenie v oblasti životného prostredia, 2. júna 2021

14 Jun, 2021

Zasadnutiu Fóra o dodržiavaní predpisov a riadení v oblasti životného prostredia predsedal Aurel Ciobanu-Dordea, riaditeľ pre implementáciu aamp; podpora členským štátom, GR pre životné prostredie.

Zasadnutie pozostávalo z dvoch pracovných zasadnutí. Počas prvej časti prvého pracovného zasadnutia boli prezentované kľúčové posolstvá a výsledky zo 4. dňa sietí, ako aj príslušná práca v rámci NEPA-BRIG.

Podrobnejšie informácie o zasadnutí Fóra pre dodržiavanie predpisov a správu v oblasti životného prostredia nájdete v návrhu minút. 

Subscribe to our newsletter