IMPEL Logo

Zapisnik foruma za okoljsko skladnost in upravljanje, 2. junij 2021

14 Jun, 2021

Srečanje Foruma o okoljski skladnosti in upravljanju je vodil Aurel Ciobanu-Dordea, direktor za izvajanje in podporo državam članicam pri Generalnem direktoratu za okolje.

Srečanje je bilo sestavljeno iz dveh delovnih sestankov. V prvem delu prve delovne seje so bila predstavljena ključna sporočila in rezultati dneva štirih mrež ter ustrezno delo v okviru mreže NEPA-BRIG.

Za podrobnejše informacije o srečanju Foruma za okoljsko skladnost in upravljanje preberite osnutek minut. 

Subscribe to our newsletter