IMPEL Logo

Keskkonnanormide järgimise ja juhtimise foorumi protokoll, 2. juuni 2021

14 Jun, 2021

Keskkonnaohutuse ja keskkonnajuhtimise foorumi kohtumist juhatas Aurel Ciobanu-Dordea, keskkonna peadirektoraadi rakendamise ja ampluaa; liikmesriikide toetamise direktor.

Koosolek koosnes kahest töösessioonist. Esimese töökoosoleku esimeses osas tutvustati 4 võrgustiku päeva põhisõnumeid ja tulemusi ning NEPA-BRIGi asjakohast tööd.

Keskkonnaohutuse ja keskkonnajuhtimise foorumi kohtumise kohta üksikasjalikumat teavet leiate protokolli projektist. 

Subscribe to our newsletter