IMPEL Logo

Zápis z jednání Fóra pro dodržování předpisů v oblasti životního prostředí a řízení, 2. června 2021

14 Jun, 2021

Zasedání Fóra o dodržování předpisů v oblasti životního prostředí a správě životního prostředí předsedal Aurel Ciobanu-Dordea, ředitel pro implementaci a podporu členských států, GŘ pro životní prostředí.

Zasedání se skládalo ze dvou pracovních zasedání. Během první části prvního pracovního zasedání byla představena klíčová sdělení a výsledky ze Dne 4 sítí a také příslušná práce v rámci NEPA-BRIG.

Podrobnější informace o zasedání Fóra pro dodržování předpisů a správu v oblasti životního prostředí naleznete v návrhu zápisu. 

Subscribe to our newsletter